top of page
Marble Surface

Професіогенез учителя - це неперервний процес розвитку особистості, що включає послідовні етапи його становлення, формування, самореалізації і самовдосконалення, зміни у психологічній структурі діяльності, мотиваційній сфері, ціннісних орієнтирах, набуття професійно значущих компетентностей і компетенцій, який зумовлений засвоєнням і реалізацією професійної діяльності в нових соціокультурних умовах.  

В. Сидоренко

ГОЛОВНА: Welcome
ВАБО.png
Пошук
1
2
bottom of page